Yuran Pengajian


Tuition Fees

Program Prasiswazah Sepenuh Masa

Tempoh Pengajian 4 Tahun
Kadar Yuran Pelajar Warganegara untuk Pakej/Semester RM 600
Kadar Yuran Pelajar Bukan Warganegara untuk Pakej/Semester RM 5600
Program Pelajar Antarabangsa Tidak Ditawarkan

*Universiti berhak untuk mengkaji semula kadar yuran apabila perlu